Phụ tải & huy động nguồn
TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN THÁNG 06/2018

Ngày Công suất ngày (MW) Sản lượng (kWh)
Pmax Pmin Angày Alũy kế
21/06/2018 130,8 96,1 2,885,990 51,693,462
20/06/2018 133,4 93,4 2,727,494 48,807,472
19/06/2018 130,4 85,7 2,489,830 46,079,978
18/06/2018 112,6 87,1 2,402,601 43,590,148
17/06/2018 120,2 87,5 2,509,967 41,187,547
16/06/2018 121,9 86,7 2,526,372 38,677,580
15/06/2018 126.8 93.4 2,595,716 36,151,208
14/06/2018 123,4 86,7 2,545,271 33,555,492
13/06/2018 122,6 83,2 2,478,527 31,010,221
12/06/2018 117,8 72,9 2,331,864 28,531,694
11/06/2018 113.7 78.4 2,313,394 26,199,830
10/06/2018 116,6 82,9 2,358,625 23,886,436
09/06/2018 117 83,4 2,308,823 21,527,811
08/06/2018 120,3 86,8 2,585,074 19,218,988
07/06/2018 121.2 89.4 2,518,348 16,633,914
06/06/2018 124,8 82,4 2,512,937 14,115,566
05/06/2018 117.3 77.3 2,364,713 11,602,629
04/06/2018 113,8 68 2,176,856 9,237,916
03/06/2018 98.0 71.2 2,013,945 7,061,060
02/06/2018 117,7 76,4 2,392,594 5,047,115
01/06/2018 126,7 92,3 2,654,521 2,654,521
31/05/2018 138,2 98,1 2,800,801 81,544,197
30/05/2018 138.4 96.1 2,760,949 78,743,396
29/05/2018 136.9 96.3 2,764,834 75,982,447
28/05/2018 138,4 95,5 2,759,400 73,217,613
27/05/2018 124,6 90,9 2,580,843 70,458,213
26/05/2018 126.7 95.8 2,661,960 67,877,370
25/05/2018 134.6 93.4 2,722,326 65,215,410
24/05/2018 128,9 94,5 2,686,166 62,493,084
23/05/2018 133,8 94,6 2,675,197 59,806,918
22/05/2018 134.3 95.8 2,708,059 57,131,721
21/05/2018 135 101,5 2,847,774 54,423,662
20/05/2018 123,4 92,9 2,606,453 51,575,888
19/05/2018 129.7 96.6 2,679,711 48,969,435
18/05/2018 134,3 92,2 2,697,838 46,289,724
17/05/2018 139,2 94,7 2,685,871 43,591,886
16/05/2018 134,3 95,6 2,719,779 40,906,015
15/05/2018 137 94,6 2,724,706 38,186,236
14/05/2018 134.9 92.4 2,654,969 35,461,530
13/05/2018 127,7 91,1 2,558,594 32,806,561
12/05/2018 133 92,8 2,650,954 30,247,967
11/05/2018 132,1 92,2 2,637,297 27,597,013
10/05/2018 133.5 91.0 2,632,916 24,959,716
09/05/2018 131,8 91,6 2,622,456 22,326,800
08/05/2018 126,6 86,2 2,542,427 19,704,344
07/05/2018 125,2 80,4 2,406,411 17,161,917
06/05/2018 125.5 84.3 2,387,532 14,755,506
05/05/2018 115,5 79,5 2,324,166 12,367,974
04/05/2018 125,8 82,5 2,398,629 10,043,808
03/05/2018 132,9 94,9 2,655,151 7,645,179
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tiết kiệm và An toàn điện
Cần biết về an toàn điện mùa nắng nóng
Sử dụng bình nóng lạnh an toàn, hiệu quả
Bếp từ và bếp gas, loại nào hiệu quả
Quen tiết kiệm điện phản khoa học khiến tiền điện mỗi tháng tăng “vùn vụt”
Giàn giáo va đường điện cao thế, một người thiệt mạng trước ngày cưới
Cách xử lý vi phạm trộm cắp điện đối với chủ thể là nhà cho thuê, cho mượn hoặc nhà được thừa kế
Clip “Tiết kiệm điện trong gia đình - hành động nhỏ, hiệu quả lớn”
7 mẹo tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả trong ngày hè oi bức
Nắng nóng đổ lửa, tiêu thụ điện cao nhất lịch sử
Sử dụng điện mùa nắng nóng: Người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm
Quảng cáo