Phụ tải & huy động nguồn
TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN THÁNG 01/2018

Ngày Công suất ngày (MW) Sản lượng (kWh)
Pmax Pmin Angày Alũy kế
17/01/2018 108 57 1,917,135 32,134,818
16/01/2018 110.3 57.7 1,909,782 30,217,683
15/01/2018 104 53.2 1,864,085 28,307,901
14/01/2018 101.1 51.6 1,656,942 26,443,816
13/01/2018 104.7 53.6 1,809,058 24,786,874
12/01/2018 107.9 51.4 1,849,539 22,977,816
11/01/2018 101.2 52.4 1,811,830 21,128,277
10/01/2018 106.6 55.8 1,880,031 19,316,447
09/01/2018 104.5 58.5 1,953,779 17,436,416
08/01/2018 113 63.6 2,045,882 15,482,637
07/01/2018 110.2 62.3 1,938,627 13,436,755
06/01/2018 110.5 61.9 1,945,131 11,498,128
05/01/2018 101.8 61.7 1,894,806 9,552,997
04/01/2018 107.6 59.9 1,945,689 7,658,191
03/01/2018 112.4 62.8 2,019,099 5,712,502
02/01/2018 110.9 56.6 1,945,777 3,693,403
01/01/2018 102.3 56.8 1,747,626 1,747,626
31/12/2017 105 56.8 1,855,973 57,701,569
30/12/2017 103.5 50.2 1,703,734 55,845,596
29/12/2017 101.9 52.3 1,750,891 54,141,862
28/12/2017 105.7 55.5 1,835,590 52,390,971
27/12/2017 104.7 53.9 1,809,195 50,555,381
26/12/2017 102.1 52.6 1,783,932 48,746,186
25/12/2017 102.1 52.7 1,830,618 46,962,254
24/12/2017 98.7 56.6 1,801,539 45,131,636
23/12/2017 99.6 51.6 1,741,113 43,330,097
22/12/2017 103.3 48.6 1,760,517 41,588,984
21/12/2017 104.5 48.6 1,773,419 39,828,467
20/12/2017 96.8 46.5 1,678,529 38,055,048
19/12/2017 95 46.6 1,674,081 36,376,519
18/12/2017 102.1 51.8 1,780,934 34,702,438
17/12/2017 97.1 56.5 1,836,823 32,921,504
16/12/2017 108.2 61 1,933,674 31,084,681
15/12/2017 110.2 63.9 2,036,266 29,151,007
14/12/2017 113.3 61.3 2,058,734 27,114,741
13/12/2017 110 62.1 2,011,878 25,056,007
12/12/2017 109.3 60.8 2,003,391 23,044,129
11/12/2017 107.3 57.8 1,899,631 21,040,738
10/12/2017 106.1 57.7 1,761,948 19,141,107
09/12/2017 107 59.8 1,794,673 17,379,159
08/12/2017 107.5 61.8 1,957,035 15,584,486
07/12/2017 107.2 61.1 1,960,071 13,627,451
06/12/2017 106.5 60.3 1,923,114 11,667,380
05/12/2017 107.5 57.5 1,951,594 9,744,266
04/12/2017 103.6 56.5 1,828,962 7,792,672
03/12/2017 103 60.7 1,880,148 5,963,980
02/12/2017 106.8 65.6 2,013,982 4,083,832
01/12/2017 110.7 63.8 2,069,850 2,069,850
30/11/2017 111.5 65.6 2,040,776 53,463,252
29/11/2017 108 64.8 1,990,601 51,422,476
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tiết kiệm và An toàn điện
Cách xử lý vi phạm trộm cắp điện đối với chủ thể là nhà cho thuê, cho mượn hoặc nhà được thừa kế
Clip “Tiết kiệm điện trong gia đình - hành động nhỏ, hiệu quả lớn”
7 mẹo tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả trong ngày hè oi bức
Nắng nóng đổ lửa, tiêu thụ điện cao nhất lịch sử
Sử dụng điện mùa nắng nóng: Người dân, doanh nghiệp chung tay tiết kiệm
Phóng sự: Cẩn trọng với các chiêu trò quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện trên mạng xã hội
Tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Phóng sự: “Giáo dục kiến thức tiết kiệm điện từ trong trường học”
Phỏng vấn “PC Phú Yên khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng”
Điểm tin truyền hình “PC Phú Yên: Tuyên truyền tiết kiệm điện tại huyện Tuy An”
Quảng cáo