Hỗ trợ khách hàng ->  Biểu giá điện
  Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
Ban hành kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương.
  Khung giá điện mới: Dùng trên 400 số điện, giá đắt gấp đôi
Biểu giá điện sinh hoạt lần này dự kiến vẫn như gần 4 năm trước, chia thành 6 bậc có mức giá tăng dần, càng dùng nhiều giá càng cao.
  Giá điện của dự án điện mặt trời
Từ ngày 26/10/2017, Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời bắt đầu có hiệu lực thi hành.
  Quy định về giá bán điện áp dụng từ 16/3/2015
Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành  Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,05 đồng/kW/h chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian áp dụng giá bán từ ngày 16/3/2015. Trang tin EVNCPC xin trân trọng giới thiệu. Xem chi tiết

    
  Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 1/6/2014
Kể từ ngày 01/6/2014, biểu giá bán điện mới được áp dụng để tính toán tiền sử dụng điện của Quý khách hàng có một số thay đổi như sau:
    
  Thay đổi cách tính giá điện
Từ 1/6, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt chỉ gồm 6 bậc, thay vì 7 bậc như quy định hiện hành.
    
  Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/8/2013
Ngày 31/72013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá điện được áp dụng từ 01/8/2013 cụ thể như sau:
    
  Thông báo về việc áp dụng giá bán điện mới từ ngày 22/12/2012
Giá bán điện áp dụng kể từ ngày 22/12/2012 không thay đổi về đối tượng áp dụng và giữ nguyên mức giá đối với khách hàng sử dụng điện theo mức giá sinh hoạt bậc thang từ 0-50 kWh cho hộ nghèo và thu nhập thấp.
    
  Biểu giá điện áp dụng từ ngày 01/7/2012
Thực hiện theo thông tư số 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương đã ban hành “Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện”. Kể từ ngày 01/7/2012, giá bán điện bình quân là 1.369 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tăng 65 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.304 đ/kWh).
    
  Thông báo: Về việc áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011
1. Giá bán điện áp dụng kể từ ngày 20/12/2011 giữ nguyên mức giá đối với các khách hàng sau:
- Giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ  0-50 kWh cho hộ nghèo và thu nhập thấp.
- Giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ  0-100kWh cho hộ thông thường
2. Tiếp tục nhận đăng ký đề nghị mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp tại các Điện lực.
3. Bảng giá bán lẻ điện chi tiết cho các mục đích sử dụng điện của khách hàng như
    
Trang: [1] | 2
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Tin hoạt động
Quảng cáo