Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 06/05/2016
Phụ tải (MW) Pmax 117.70
Pmin 83.30
SL ngày (kWh) Angày 2,416,930
Alũy kế 13,822,860
Tình hình cung cấp điện