Giới Thiệu Công Ty
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công ty Điện lực Phú Yên được thành lập ngày 15/10/1989 trên cơ sở  Chi nhánh điện Tuy Hòa – Sông Cầu sau khi chia tách tỉnh Phú Khánh thành 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa:

- Quyết định thành lập Sở Điện lực Phú Yên số: 49 NL/TCCB-LĐ ngày 07/10/1989 của Bộ Năng lượng.

- Quyết định thành lập lại Sở Điện lực Phú Yên trực thuộc Công ty Điện lực 3, số: 553 NL/TCCB-LĐ ngày 30/6/1993 của Bộ Năng lượng.

- Quyết định đổi tên Sở Điện lực Phú yên thành Điện lực Phú Yên trực thuộc Công ty Điện lực 3, số: 260 ĐVN/TCCB- LĐ ngày 08/3/1996.

- Quyết định số: 230/QĐ-EVN, ngày 14/4/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

- Quyết định số 764/QĐ-EVNCPC ngày 04/5/2010 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc ban hành điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty điện lực Phú Yên.

Hiện tại,  Công ty Điện lực Phú Yên có 518 CBCNV được biên chế tại  22 đơn vị trực thuộc gồm: 12 Phòng chức năng, 09  Điện lực tại các huyện, thành phố; 01 Xí nghiệp cơ điện.

Khối lượng tài sản đang quản lý gồm: (Cập nhật  31/12/2009)

- Đường dây 35kV:     58,607 km.

- Đường dây 22kV:   1.387,354 km

- Đường dây 0.4kV:   858,412 km

- Đường dây cáp ngầm :  24,895 km

- Trạm BA 35/22kV:  01

- Trạm BA 22/0.4kV:  1.077 trạm

- Khách hàng Sử dụng điện:  109.972 hộ 

- Ngành nghề kinh doanh chính của Điện lực là sản xuất kinh doanh điện năng và các ngành nghề được đăng ký kinh doanh tại  Sở Kế hoạch- Đầu tư.

- Khách hàng chủ yếu của Điện lực Phú Yên là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân trong toàn tỉnh Phú Yên.

- Sản phẩm kinh doanh của Điện lực: sản xuất và  kinh doanh điện năng; các dịch vụ Thí nghiệm, Cân chỉnh công tơ điện; Tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình điện có cấp điện áp đến 35kV; kinh doanh các vật tư, thiết bị điện, phụ kiện điện, đồ điện dân dụng; kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê..... 

- Khách hàng thường xuyên của Điện lực là : Các hộ sử dụng điện cho các mục đích quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt..., các cơ quan, tổ chức;

- Khách hàng không thường xuyên : Là các khách hàng có nhu cầu thí nghiệm thiết bị điện; cân chỉnh công tơ điện các loại;  các dịch vụ thiết kế, thi công, giám sát công trình điện, các nhà cung cấp dụng cụ KTAT, vật tư, thiết bị điện; các thiết bị ;Mô hình nhà điều hành sản xuất Cty Điện lực Phú Yên

        Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Điện lực : Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phục vụ tiêu dùng cho các thành phần kinh tế-xã hội trong tỉnh Phú Yên; bảo đảm tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 14- 15%

 Lĩnh vực kinh doanh của Điện lực theo giấy đăng ký kinh doanh :

   - Sản xuất và kinh doanh điện năng.

   - Cải tạo lưới điện. Xây dựng đường dây và trạm trung hạ thế.

   - Sửa chữa thiết bị điện. Khảo sát, thiết kế các công trình lưới điện đến 35kV.

   - Xây lắp các công trình lưới điện đến 35kV.

   - Giám sát các công trình lưới điện đến 35kV.

   - Kinh doanh vật tư thiết bị điện, phụ kiện điện, đồ điện dân dụng.

Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 05/02/2016
Phụ tải (MW) Pmax 89.40
Pmin 50.10
SL ngày (kWh) Angày 1,580,270
Alũy kế 8,242,200
Tình hình cung cấp điện