STT Count Online Date
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 20/07/2018
Phụ tải (MW) Pmax 121.8
Pmin 88.9
SL ngày (kWh) Angày 2,545,411
Alũy kế 51,798,049
Tình hình cung cấp điện
Quảng cáo